• 09
    LIS 2022

  • Kategoria:Dla mieszkańców

    Złóż wniosek na zakup węgla!

W związku z wejściem w życie dnia 27 października 2022 r. ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2236), Burmistrz Miasta Iławy zaprasza wszystkich zainteresowanych zakupem węgla mieszkańców o jak najszybsze zgłoszenie się do Urzędu Miasta w Iławie w celu złożenia wniosku na zakup preferencyjny paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych.

Wypełnione wnioski można składać w kancelarii Urzędu Miasta Iławy,
ul. Niepodległości 13,pokój nr 120 w terminie do 15 grudnia 2022 r.

zdjęcie

Zgodnie z ww. projektem ustawy istnieje możliwość zakupu węgla za pośrednictwem samorządu. Preferencyjne warunki zakupu węgla będą przysługiwały osobom zamieszkującym na terenie miasta Iławy, które otrzymały dodatek węglowy lub są uprawnione do jego otrzymania, a jednocześnie nie zakupiły do tej pory węgla w cenie nie wyższej niż 2.000,00 zł za tonę.