• 22
    WRZ 2022

  • Kategoria:Mienie komunalne - ogłoszenia

    Przetargi nieograniczone na zbycie nieruchomości przy ul. Chopina w Iławie

Burmistrz Miasta Iławy ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Miejskiej Iława, położonych w Iławie przy ul. Chopina:

  • Działka nr 676/18 o pow. 0,0960 ha, dla której Sąd Rejonowy w Iławie prowadzi księgę wieczystą KW nr EL1I/00028059/7. Przedmiotowa nieruchomość gruntowa położona jest w północnej części miasta Iławy, w pobliżu J. Jeziorak w odległości około 1 km od centrum miasta. Dojazd do nieruchomości odbywa się z ul. Chopina. Działka jest niezabudowana, posiada regularny kształt, wydłużony. Teren jest nierówny, nieuporządkowany, częściowo porośnięty krzakami. W sąsiedztwie nieruchomości znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna a w dalszej odległości J. Jeziorak wraz z plażą miejską oraz ścieżka pieszo-rowerowa. Zbywana nieruchomość nie jest obciążona na rzecz osób trzecich, a także nie ciążą na niej żadne zobowiązania.
  • Działka nr 676/19 o pow. 0.1018 ha dla której Sąd Rejonowy w Iławie prowadzi księgę wieczystą KW nr EL1I/00028059/7. Przedmiotowa nieruchomość gruntowa położona jest w północnej części miasta Iławy, w pobliżu J. Jeziorak w odległości około 1 km od centrum miasta. Dojazd do nieruchomości odbywa się z ul. Chopina. Działka jest niezabudowana, posiada regularny kształt, wydłużony. Teren jest nierówny, nieuporządkowany, częściowo porośnięty krzakami. W sąsiedztwie nieruchomości znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna a w dalszej odległości J. Jeziorak wraz z plażą miejską oraz ścieżka pieszo-rowerowa. Zbywana nieruchomość nie jest obciążona na rzecz osób trzecich, a także nie ciążą na niej żadne zobowiązania.