• 22
    WRZ 2022

  • Kategoria:Dla mieszkańców

    Bezpłatne poradnictwo obywatelskie oraz mediacje

Stowarzyszenie Sursum Corda realizuje projekt powierzony przez powiat iławski, w ramach którego prowadzi nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatne mediacje. 

zdjęcie

Celem projektu jest zapewnienie równego dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej na etapie przedsądowym oraz wsparcie mieszkańców w poradzeniu sobie z różnymi, trudnymi sytuacjami życiowymi i formalnymi - przy wsparciu prawników, doradców obywatelskich i mediatorów.

W III kwartale 2022 r. w ramach działań z zakresu edukacji prawnej, przygotowane zostały następujące materiały:

E-PORADNIKI PRAWNE z zakresu:
- Prawa cywilnego (dla seniorów),
- Prawa rodzinnego (dla osób wchodzących w dorosłość),
- Prawa pracy i ubezpieczeń społecznych (dla osób w wieku produkcyjnym i przedsiębiorców),
- Prawa z zakresu rozpoczęcia działalności gospodarczej (dla bezrobotnych).

E-BIULETYN z zakresu prawa pracy nt. „Uprawnień uczniów i studentów wynikających z zatrudnienia”.

E-PORADNIK DOT. MEDIACJI I POLUBOWNEGO ROZWIĄZYWANIA SPORÓW

EDUKACYJNO-PROMOCYJNY SPOT WIDEO PROMUJĄCY DOSTĘP DO NIEODPŁATNYCH ŚWIADCZEŃ (dodatkowo w wersjach dostosowany do osób ze szczególnymi potrzebami – z napisami, audiodeskrypcją oraz z tłumaczem migowym)

WIDEOPORANIK/I PRAWNY/E kilkuminutowe, profesjonalne filmiki o tematyce: „E-Urząd” oraz „Prawa i obowiązki właścicieli zwierząt”

Informacje nt. wsparcia oraz wzory dokumentów prawnych znajdą Państwo pod niniejszym odnośnikiem: https://www.sc.org.pl/co-robimy/nieodplatna-pomoc-prawna/nasze-punkty-pomocy/powiat-ilawski-2022